THE HISTORY OF MONEY – Bài đọc tiếng Anh hơn 1000 từ vựng

Thực hành đọc hiểu tiếng Anh với những bài đọc có quá nhiều từ vựng mới hoặc thuộc loại hiếm gặp sẽ gây khó khăn cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc đang ở trình độ sơ cấp, trung cấp. Chủ đề này sẽ được giải quyết trong chuỗi bài đọc tiếng Anh hơn 1000 từ vựng đơn giản, dễ hiểu mà mình tổng hợp từ chương trình Spotlight English. Bài tập đọc hôm nay là THE HISTORY OF MONEY - Lịch sử tiền tệ. Sự ra đời của đồng tiền từ thời xa xưa đã thúc đẩy hầu như tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật... Mời các bạn cùng theo chân bài viết dưới đây, để cùng nhau khám phá những điều bổ ích từ những câu chuyện trong bài đọc nhé.

Bài tập đọc tiếng Anh hơn 1000 từ - The history of Money

THE HISTORY OF MONEY - Lịch sử tiền tệ

Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền pháp định) do Nhà nước (ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính,...) phát hành, tiền hàng hóa (vỏ sò, gạo, muối, vàng), tiền thay thế (coupon, dặm bay, điểm thưởng, phỉnh poker,...), hoặc tiền mã hóa do một mạng lưới máy tính phát hành (điển hình là Bitcoin, Ethereum). Dưới đây là một vài chức năng của tiền tệ:

Tiền tệ là thước đo giá trị

Chức năng đầu tiên của tiền tệ chính là thước đo giá trị hàng hóa, dịch vụ. Bởi lẽ, mỗi hàng hóa, dịch vụ đều sẽ được biểu hiện bằng một giá trị tiền tệ nhất định. Thông qua những mức giá trị này, các bạn có thể mua đi bán lại hàng loại hàng hóa khác nhau. Bản thân tiền tệ cũng là một loại hàng hóa đặc biệt.

Tiền là phương tiện lưu trữ

Tiền chính là một phương tiện để cất trữ, tishc lũy của cải. Người ta có thể sử dụng các  loại tiền như tiền vàng, tiền bạc, tiền thỏi, bạc nén và các của cải khác được làm bằng vàng, bạc mới có thể thực hiện được chức năng này. Khi ấy, tiền sẽ rút khỏi lưu thông vốn có của nó.

Đóng vai trò là phương tiện thanh toán

Hiện nay, cho dù đi đến bất cứ đâu, các bạn cũng đều có thể sử dụng tiền để trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ. Đây được coi là chức năng chính của tiền tệ. Tại hầu hết các quốc gia, chức năng này vẫn được sử dụng phổ biến.

Đồng thanh toán chung của thế giới

Tiền tệ quốc tế thường được sử dụng trên phạm vi toàn thế giới, có nghĩa là đồng tiền này không chỉ sử dụng trong nước mà còn được sử dụng phạm vi ngoài nước. Đồng tiền này có chức năng sử dụng trên toàn thế giới.

VIDEO BÀI TẬP ĐỌC TIẾNG ANH GỐC TRÊN YOUTUBE

youtube-video-thumbnail

Link tải file PDF bài đọc hiểu tiếng Anh hơn 1000 từ vựng

Link download file audio - video của bài đọc

Giải nghĩa một số từ vựng mới trong bài luyện đọc hiểu TA

Barter /ˈbɑːrtər/

(noun) Sự trao đổi (hàng hóa)

Trading /ˈtreɪdɪŋ/

(noun) Việc kinh doanh, mua bán

System /ˈsɪstəm/

(noun) Hệ thống, phương thức vận hành

Coin /kɔɪn/

(noun) Đồng tiền, tiền dạng kim loại

Credit Card /ˈkredɪt kɑːrd/

(noun) Thẻ thanh toán mua chịu, thẻ tín dụng

THE HISTORY of MONEY

August 7, 2016

Small, shiny shells. Round metal coins. Colourful paper. Square pieces of plastic. What do these things have in common? They are all different kinds of money!

How do you get the things you need? Do you trade with a friend? Do you use paper money, or coins? Or do you use credit? Throughout history, people have used all of these different kinds of money. Today’s Spotlight is on the history of money. 

Trading is one of the first ways that people have gotten what they need. For example, in the past, salt was very important to people. People needed salt to keep food fresh. So people would trade salt for other things they needed. People traded salt for shoes, tools, weapons and food. This method of trading is called bartering. Instead of buying things, people bartered, or traded, for them.

But bartering does not always work well. For example, a man who makes shoes may need some rice. He may try to trade the shoes he makes for the rice. But the person who grows rice may not need new shoes. If the man who grows rice is not willing to trade, the man who makes shoes is not able to get what he needs.

So over time, people developed a new system. Instead of bartering, people would trade for particular objects. These objects were often rare or beautiful. But sometimes the objects were even common things.

These special objects are called proto-money. Proto means “first in time” or “earliest.” So, proto-money is the first, or earliest kind of money. Some cultures used objects such as seeds, pieces of wood, animal skins, cloth, and shells.

In Native American culture, people used pieces of a special kind of seashell as money. This kind of money was called wampum. People wore the pieces of wampum around their necks. It was a popular form of proto-money. In the 1600s, local governments in the United States even accepted it as an official form of money! People used wampum in America until about the year 1700.

Another popular kind of proto-money was a shell from the coasts of the Indian Ocean. This shell is called a cowrie shell. People have used cowrie shells in many places - from China to Africa. People used the cowrie shell because it is very beautiful. The shell is white with a little bit of yellow. The surface is very smooth. It is between one and three centimetres long. The small size and the physical beauty made the cowry shell a very popular kind of proto-money. In some parts of the world, people used cowrie shells as money until the eighteen hundreds.

However, the most popular kind of proto-money was metal. The ancient Egyptians weighed amounts of metal like gold or silver. Each amount had a particular value. The Egyptians used gold and silver because of their beauty. These metals were purer than other metals, like iron. People bought things for different amounts of metal. Something very valuable was worth a larger amount and weight of metal. Using metal as money led people to create metal coins.

People in ancient Turkey made the first metal coins. The coins first appeared almost three thousand years ago. People used special tools to create pictures on pieces of metal. Each picture identified how much the piece of metal weighed. Each different weight of metal was worth a different amount.

Coins spread from Turkey into Africa and Europe. Soon, coins became the most popular form of money. People began to use coins all over the world. Coins had many different kinds of pictures stamped into them. Some coins had animals, while others showed common things such as tools or plants. Each different picture represented a different amount.

The first person to have his face on a coin was Alexander the Great. Alexander the Great lived more than two thousand years ago. He was the king of an area in Macedonia near Greece. He fought many battles, and never lost. He is one of history’s greatest military commanders. His coins were used throughout his territory.

Another popular face on a coin was the face of Maria Theresa. She was the queen of Austria in 1765. Her coin was so popular that people used it in countries outside of Austria. People in Arabia and Africa began to use the Maria Theresa coins as money. Some people even believed that the Maria Theresa coins had magical powers. People used these coins in parts of Africa until 1924!

Even though coins were so popular, it was not easy to carry a lot of coins a far distance. They were too heavy. The Chinese were the first to use paper money instead. They started using paper money more than one thousand years ago. This new paper money was easier to carry for long distances.

Hundreds of years later, Europe also began to use paper money. In the beginning, people wrote paper money by hand. But as time went on, governments took over the job of making money. If paper money became damaged or too dirty, a person could trade in their old money for new money. If they needed to, they could also trade in the paper for its value in gold or silver.

Money has continued to change, even in recent times. In some places, people rarely use money. Instead, they use thin plastic credit cards. Using a credit card, a person borrows money from a bank, when he buys something. Then, at the end of the month, he pays the bank. This makes it easy to spend money! Money experts say that it is too easy. When people use paper money or coins, they spend less money. When they use a credit card, people spend more money - even too much money. This leads to debt - the person owes money to the bank.

What will money look like in the future? Experts think that soon everything will happen electronically - using computers. This digital money will replace physical money. This is already happening. But in most places, people still use beautiful, colourful paper money and shiny metal coins.

People from long ago may have never imagined all the different and new ways that people can pay for things today. We have come a long way since the days of bartering. What kind of money do you use?

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu qua các bài đọc tiếng Anh hơn 1000 từ vựng của Spotlight English

Dù bạn đang ở cấp độ nào, đọc hiểu tiếng Anh là một trong 4 kỹ năng quan trọng nhất mà bất kỳ một người học tiếng Anh phải biết và thành thạo. Kỹ năng này sẽ giúp các bạn nhanh chóng nắm bắt được nội dung chính của các bài báo, các thông tin bằng tiếng Anh. Ngoài ra, nắm bắt kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt sẽ giúp bạn tự tin hơn khi chinh phục các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL… 

Nếu mỗi lần như bạn cảm thấy chán nản khi bắt đầu các bài luyện đọc hiểu tiếng Anh, hãy đọc lại những lợi ích của việc tập đọc tiếng Anh hàng ngày dưới đây nhé.

Nhiều bạn đọc thắc mắc rằng có rất nhiều trang website dạy cách đọc tiếng Anh trực tuyến, tài liệu hay sách luyện đọc tiếng Anh trực tiếp với nhiều bài đọc hay và dễ hiểu… vậy có lý do gì mà tôi lại chọn các bài đọc của chương trình Spotlight English để chia sẻ cho các bạn?

Ngoài mang lại những lợi ích nhất định của việc tập đọc hiểu tiếng anh, các bài văn, câu chuyện trong chương trình Spotlight English có nhiều những lý do mang tính thực tế bổ sung cho phương pháp luyện đọc hiểu. Dưới đây là 5 lý do mà các bạn có thể tìm thấy câu trả lời:

  • Các bài đọc được thiết kế dài hơn 1000 từ, lột tả nội dung toàn bộ câu chuyện.
  • Lối hành văn đơn giản, nhưng chặt chẽ, giúp nâng cao kỹ năng viết văn.
  • Từ vựng mới trong mỗi bài không nhiều, nhưng được dùng ở nhiều tình huống khác nhau.
  • Có cả file audio âm thanh, video youtube với giọng đọc nhẹ nhàng, vừa phải để bạn có thể bắt chước và nghe kịp.
  • Bắt kịp xu hướng phát triển của nhân loại về mọi mặt như xã hội, khoa học, công nghệ...

Được nâng cấp vốn từ vựng mới thường xuyên

Tùy lĩnh vực mà mỗi bài đọc có số lượng và độ khó cũng khác nhau. Bạn sẽ phải cố gắng tìm hiểu nghĩa của từ này để hiểu toàn bộ nội dung bài đọc được kỹ hơn. Vì vậy bạn sẽ vô hình chung tự tích lũy cho mình một vốn từ vựng kha khá sau mỗi bài đọc tiếng Anh.

Học được những cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên

Các bài tập đọc tiếng Anh bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội là một kho tư liệu về cấu trúc ngữ pháp vô cùng phong phú. Cách mà các tác giả sử dụng từ, câu trong văn viết thường phải tuân thủ theo các yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác của cấu trúc ngữ pháp.

Mở rộng tầm hiểu biết, kiến thức vạn vật

Trong nhiều cuộc thảo luận của bạn bè, cấp trên, đồng nghiệp… hẳn bạn sẽ có những lần xấu hổ, một phần là có thể bạn chưa gặp vấn đề này, phần nữa là chủ đề họ đang nói đến thì các nguồn tài liệu ở VN chưa có nhiều. Nhưng tiếng Anh nói riêng và các ngoại ngữ khác thì gần như là “một núi.”

Với việc tập đọc tiếng Anh nhiều, sẽ giúp bạn có thêm kiến thức nền từ cơ bản đến chuyên sâu, phong phú và đa dạng.

Tích lũy kinh nghiệm cho kỹ năng viết văn

Các bài đọc tiếng Anh mà bạn dùng để luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh sẽ thường được viết rất trau chuốt bởi các tác giả xuất sắc. Vì vậy, nếu luyện đọc nhiều bạn sẽ quen với văn phong, cách hành văn, sử dụng từ, sắp xếp câu, bố cục bài viết từ chính những tác giả này. Đây chính là nguồn tư liệu quý giá để củng cố kỹ năng viết tiếng Anh của bạn.

Các bài tập đọc tiếng Anh qua truyện

Những mẩu truyện ngắn đơn giản chỉ có một lượng từ mới. Và khi đọc mẩu truyện này thì nhất định bạn sẽ cảm thấy khá thoải mái. Bạn sẽ không bị choáng ngợp hay chán nản vì có quá nhiều từ vựng mới. Hay cảm thấy khô khan như các giáo trình được biên soạn để luyện đọc Tiếng Anh. Hãy bắt đầu với các loạt truyện đọc tiếng Anh dễ hiểu và dễ đọc, có file audio âm thanh, nếu bạn muốn có nền tảng tốt sau này.

  • Nhật ký cậu bé nhút nhát - Diary of a Wimpy Kid
  • Separate is Never Equal
  • The Journey of the One and Only Declaration of Independence
  • 12 Great Moments that Changed Radio History
  • Let Freedom Sing 

App luyện đọc tiếng Anh trên điện thoại, máy tính

Học tiếng Anh thông qua các app luyện đọc hiểu tiếng Anh sẽ là phương pháp học tập vừa hiệu quả lại thú vị. Dưới đây là 10 ứng dụng được nhiều người quan tâm nhất với trải nghiệm tốt:

5/5 - (7 bình chọn)
Lên đầu trang